Wat is OOG-interceptie?

oog interceptie
Bron: AIVD

Breed onderscheppen van dataverkeer (OOG-interceptie) gaat in stappen. Voor elke stap is vooraf toestemming nodig van de verantwoordelijke minister en de TIB. Ten eerste schatten de diensten in waar de gezochte communicatie op de kabel vermoedelijk te vinden is.

Vervolgens tappen ze dat deel van de kabel af. Daarna worden de gegevens die niet relevant zijn eruit gefilterd. Denk aan gegevens over het gebruik van Netflix of Spotify. De gegevens die overblijven, worden in 2 stromen verdeeld: metadata en inhoudelijke gegevens. Metadata zijn gegevens over telecommunicatie die niet de inhoud van die communicatie weergeven, maar alleen informatie geven over bijvoorbeeld de gebruikte nummers of IP-adressen, de start- en eindtijd van de communicatie of de gebruikte communicatiemiddelen.

Op deze gegevens voeren de diensten een geautomatiseerde metadata-analyse uit. Uit de inhoudelijke gegevens selecteren de diensten de gegevens die zij verder gaan onderzoeken. Die selectie is altijd gekoppeld aan specifieke personen, organisaties of onderwerpen. Blijken de gegevens daadwerkelijk relevant te zijn, dan kunnen ze gebruikt worden voor alle lopende onderzoeken.

 

interceptiemodel
Bron: AIVD