Frictie op de geheime werkvloer

Hoe functioneert de geheime dienst eigenlijk? En hoe is dat functioneren geregeld in wetten, regels en voorschriften? Zulke vragen kunnen opkomen sinds vorig jaar de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) door het parlement kwam en ook sinds enkele Amsterdamse studenten een referendum over die nieuwe wet voor elkaar kregen. Die bezorgt de diensten fors meer bevoegdheden. Nederland heeft een Militaire en een Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD en AIVD). In deze verkenning gaat het over de AIVD en zijn activiteiten binnen Nederland. Belangrijk aandachtsgebied sinds begin deze eeuw: terrorisme en radicalisering.

Regionale inlichtingendienst (RID)

De AIVD werkt voor het verzamelen van informatie nauw samen met onder andere de politie, de KMAR, IND en de Belastingdienst. Landelijk is de Contra-terrorisme Infobox hier een voorbeeld van. Alle informatie over mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale veiligheid wordt in deze CT-Infobox uitgewisseld.

Hoe werkt dit regionaal? Verandert de nieuwe WIV 2017 iets aan deze samenwerking? En wat is de rol van de Burgemeesters?