Stelling 3 - De diensten moeten onafhankelijk van de politiek blijven opereren

In het derde deel van het debat wordt bediscussieerd of de diensten hun eigen gang moeten gaan, zonder inmenging van de politiek. Jelle van Buuren en Paul Abels van Institute of Security and Global Affairs (ISGA) gaan met elkaar in debat. Paul Abels is ‘opgegroeid’ in de traditie dat de wet bepaalt wat de diensten moeten onderzoeken en dat zij ook zelfstandig kunnen vaststellen welke dreigingen het onderzoeken waard zijn. De minister is alleen politiek verantwoordelijk, maar stuurt de diensten, althans bij binnenlandse inlichtingen, niet een door hem gekozen richting op. Jelle van Buuren is het hiermee eens, maar wil de discussie nog wel wat breder voeren.

Wiv-onderdeloep-debat in Nieuwspoort op 1 maart 2018. Met Paul Abels en Jelle van Buuren. Presentatie Kemal Rijken en Wil van der Schans. 

Panel: Paul Abels (ISGA), Pieter Bindt (MIVD), Jelle van Buuren (ISGA), Vincent Böhre (Privacy First), Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens), Constant Hijzen (ISGA) en David Korteweg (Bits of Freedom)

Ga naar Stelling 4 - Nederland moet in Brussel wedijveren voor een Europese Wiv