Podcast deel 4 Het toezicht

Wil van der Schans interviewt toezichthouder Harm Brouwer van  de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Is hij een tevreden toezichthouder? 

"De wet (wiv) zelf is niet volmaakt, omdat er teveel buiten de wet geregeld is"