Zelf je dossier bij de AIVD opvragen

Als je denkt dat de AIVD gegevens over je heeft opgeslagen, dan kun je om inzage vragen, een zogenoemd inzageverzoek of 'aanvraag tot kennisneming'.

De AIVD mag alleen informatie verstrekken die ouder is dan 5 jaar en informatie die ouder is dan 5 jaar niet verstrekken als de gegevens nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek. Ook verstrekken ze geen gegevens die zicht geven op bronnen en werkwijzen of op persoonsgegevens van een ander.

Bij je aanvraag tot kennisneming moet je een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over jezelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 en dus binnenkort Wiv 2017 bepaalt wat de AIVD je wel en niet ter inzage mag geven.

Bijgevoegd is een voorbeeld brief.

Meer informatie en hoe je een inzageverzoek indient, vind je op de website van de AIVD.