Wat is het nut en noodzaak van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Een(1) vraag, vijf antwoorden op video met:  Vincent Böhre - Privacy First,  Pieter Bindt, hoofd MIVD 2011- 2016,  Constant Hijzen, Universitair docent. David Korteweg, Bits of Freedom,  Quirine Eijkman, College voor de Rechten van de Mens.