Audioregistratie van het Wiv-onderdeloep-debat in Nieuwspoort Laat je niet meeslepen

De voor- en tegenstanders van de Wiv 2017 ontmoeten elkaar voor een constructief gesprek. Ze debatteren over waarborgen en schendingen van de privacy; over de juridische en de politieke controle, en ze buigen zich over de vraag wat toenemende Europese samenwerking betekent voor het werk van de diensten.