Stelling 2 - Er moet een permanente commissie komen die de effectiviteit van de diensten controleert.

De commissies die er nu zijn, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), controleren rechtmatigheid van acties. Gaat het allemaal volgens de wet? Wat we in Nederland niet hebben, is een commissie die controleert of de diensten eigenlijk doen waarvoor we de diensten ooit in het leven hebben geroepen. De vraag is dus waarom we geen effectiviteitscontrole op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben. Debat tussen Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens en David Korteweg van Bits of Freedom. Volgens Quirine Eijkman was het oorspronkelijk de bedoeling dat de zogenaamde ‘sleepwet’ er mocht komen, maar dat daar wel iets tegenover moest staan in de vorm van controle. En dat laatste is voor een groot deel nog niet opgevolgd.

Wiv-onderdeloep-debat in Nieuwspoort op 1 maart 2018. Met David Korteweg en Quirine Eijkman. Presentatie Kemal Rijken en Wil van der Schans. 

Panel: Paul Abels (ISGA), Pieter Bindt (MIVD), Jelle van Buuren (ISGA), Vincent Böhre (Privacy First), Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens), Constant Hijzen (ISGA) en David Korteweg (Bits of Freedom)

Ga naar: Stelling 3 De diensten moeten onafhankelijk van de politiek blijven opereren