Stelling 4 - Nederland moet in Brussel wedijveren voor een Europese Wiv

Pieter Bindt, oud-directeur van de MIVD en Jelle van Buuren van ISGA gaan hierover met elkaar in debat. Wil van der Schans vindt het niet meer van deze tijd dat inlichtingendiensten op nationaal niveau werken. Hij pleit voor een Europese inlichtingendienst. Dit zou Bindt als muziek in de oren moeten klinken, maar is dat ook zo? Volgens Jelle van Buuren moet er eerst grotere politieke samenwerking en eenheid zijn, voordat de lidstaten op het gebied van inlichtingen kunnen samenwerken. Als die samenwerking al wenselijk zou zijn.

Wiv-onderdeloep-debat in Nieuwspoort op 1 maart 2018. Met Jelle van Buuren en Pieter Bindt. Presentatie Kemal Rijken en Wil van der Schans. 

Panel: Paul Abels (ISGA), Pieter Bindt (MIVD), Jelle van Buuren (ISGA), Vincent Böhre (Privacy First), Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens), Constant Hijzen (ISGA) en David Korteweg (Bits of Freedom)