Het essay Laat je niet meeslepen

Onderzoeksjournalist Wil van der Schans interviewde verschillende deskundigen, betrokkenen, politici, en critici om een beeld te schetsen van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD). Met als resultaat het essay 'Laat je niet meeslepen' dat ook hieronder te lezen is en in boekvorm via alle bibliotheken werd verspreid.
 • Laat je niet meeslepen: inleiding

  laat je niet meeslepenLaat je niet meeslepen maar zoek het zelf uit. Dat dacht ik toen bekend werd dat er een referendum over de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 zou komen. De aanleiding is de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (oog), in de volksmond inmiddels bekend als Sleepnetwet. Wat betekent die nieuwe bevoegdheid?

 • Nationale veiligheid

  Nationale veiligheidHet punt waar het toch altijd op terugkomt is het begrip nationale veiligheid. Ik heb de Memorie van Toelichting erbij gepakt in de veronderstelling dat in deze uitleg van de Wiv 2017 de nationale veiligheid wel zou zijn omschreven. Al zoekend kom ik de term vaak tegen.

 • Is de nieuwe wet een sleepnet?

  sleepwet?Dat de dienst speciale bevoegdheden heeft, daar is bijna iedereen het wel over eens. Alleen, en dat geldt natuurlijk meer dan bij bijvoorbeeld de politie, er moeten zware waarborgen tegenover staan. Bevoegdheden mogen niet tegen iedereen worden ingezet. Ik pak de uitleg van de Wiv 2017, de Memorie van Toelichting, er nog eens bij, want daar staat het immers allemaal in.

 • Controle

  controle De TIB, CTIVD en de Tweede Kamer
  Een belangrijke rol is weggelegd voor de nieuwe Toezichtscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Na de eerste kritiekronde op het wetsvoorstel heeft de regering deze toegevoegd. De TIB beoordeelt de toestemming van de minister om een aantal bijzondere bevoegdheden in te zetten op rechtmatigheid.

 • Slotwoord

  slotwoordLaat je niet meeslepen, met die gedachte startte ik de gesprekken en het onderzoek naar de Wiv 2017: over begrippen als nationale veiligheid, over nut en noodzaak van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wet zelf natuurlijk.