Hoe kunnen de diensten privacy van burgers waarborgen?

Querine Eijkman (College van de Rechten van de mens), Constant Hijzen (Universiteit Leiden) en David Korteweg (Bits of Freedom) geven antwoord op de vraag of de diensten de privacy van de burgers kunnen waarborgen.