Uitkomsten onderzoek: Inlichtingenpositie van AIVD en MIVD staat onder druk

De Wiv 2017 heeft grote impact (gehad) op de organisatie, de processen en de IT-systemen van de I&V-diensten. Onze hoofdconclusie is dat in het debat over de invoering van de Wiv 2017 en in de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet onvoldoende aandacht is besteed aan de impact van de Wiv 2017 op de uitvoeringspraktijk van de I&V-diensten. Daarvoor is niet één partij als verantwoordelijke aan te wijzen. Zowel de uitvoerende als de wetgevende macht hebben daarin een rol gespeeld.

Commissie: wijziging Wiv noodzakelijk

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 zorgde voor een versterking van de waarborgen op het werk van de AIVD en MIVD. Dit blijkt uit het rapport van de evaluatiecommissie onder leiding van Renée Jones-Bos. Ook ontbreekt het de diensten niet aan bevoegdheden. Wel schiet de wet op een aantal punten te kort. Dit leidt tot knelpunten in de uitvoering en patstellingen tussen de diensten en de toezichthouders.

Hoe kom je bij de geheime dienst?

Werken voor de AIVD, hoe is dat nu eigenlijk? Hoe kom je om te beginnen bij de geheime dienst? En hoe anders is dat nu, dan vroeger? We spreken met oud-AIVD’ers en mensen die er nu nog werken, en het voormalig hoofd van de dienst, Rob Bertholee.

En dan ben je geheim agent, wat doet dat dan met je privéleven? Wat vertel je je partner en wat merken je vrienden er van? Kortom: hoe geheim is het om te werken voor de geheime dienst?

Dossier AIVD

Stel dat je mag rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem kijken wat onze Inlichtingen- en Veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In deze spannende NPO Radio 1-podcast van de KRO-NCRV nemen makers Wil van der Schans en Constant Hijzen je mee achter de schermen. Ze spreken mensen die er werken, of gewerkt hebben, en duiken in hun geheimen en de opwinding die de job met zich meebrengt. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat we zo’n inlichtingendienst hebben? Ontrafel samen met de makers de mysteries van de AIVD.

Minder afluisterverzoeken onterecht in tweede jaar Wiv

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) heeft in het tweede jaar dat de vernieuwde inlichtingenwet actief is minder afluisterverzoeken van de AIVD en MIVD als onrechtmatig beoordeeld, meldt de toezichthouder donderdag in een beknopte versie van zijn tweede jaarverslag.

Resultaten van de rechtmatigheidstoets
De TIB heeft in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 in totaal 2355 verzoeken van de AIVD en
de MIVD tezamen getoetst. De TIB heeft in deze periode bij 1,7% van de verzoeken van de AIVD