Frictie op de geheime werkvloer

Hoe functioneert de geheime dienst eigenlijk? En hoe is dat functioneren geregeld in wetten, regels en voorschriften? Zulke vragen kunnen opkomen sinds vorig jaar de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) door het parlement kwam en ook sinds enkele Amsterdamse studenten een referendum over die nieuwe wet voor elkaar kregen. Die bezorgt de diensten fors meer bevoegdheden. Nederland heeft een Militaire en een Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD en AIVD). In deze verkenning gaat het over de AIVD en zijn activiteiten binnen Nederland. Belangrijk aandachtsgebied sinds begin deze eeuw: terrorisme en radicalisering.

Met Wiv koopt Nederland deelname aan Five Eyes

Het meest waardevolle dat Nederland te bieden heeft vanuit inlichtingenperspectief, is de informatie die via de AMS-IX (de Amsterdam Internet Exchange) loopt. In ruil voor die informatie zal Nederland lidmaatschap van de Champions League van de inlichtingen wereld afdwingen ‘de Five Eyes’. Dat zegt Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in een interview met Wiv-onderdeloep.

Audio

Tapstatistieken openbaar

De inlichtingendiensten hebben vorig jaar 3.553 maal toestemming gekregen om mensen af te luisteren. Dat hebben minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) de Kamer gemeld. Het is voor het eerst dat de afluisterstatistieken zijn gepubliceerd. Overzicht van de inzet van bijzondere bevoegdheden onder artikel 25 van de Wiv 2002. Hieronder valt het plaatsen van een telefoontap, een internettap of een microfoon.