CTIVD: inlichtingendienst tapte te veel satellietverkeer af

Op 3 september 2019 publiceerde de CTIVD toezichtsrapport nr. 63 over de toepassing van filters bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-)interceptie door de AIVD en de MIVD. De CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD in de praktijk filters toepassen. Het vereiste dat het in bulkverzamelen van gegevens ‘zo gericht mogelijk’ dient te zijn, heeft echter bij de toepassing van de filters nog onvoldoende uitwerking gekregen. Dit betekent dat in de onderzoeksperiode (mei 2018 – januari 2019), met name bij satellietinterceptie, nog onvoldoende waarborgen bestonden om ervoor te zorgen dat de interceptie daadwerkelijk onderzoeksopdrachtgericht en niet ongericht was.

Mensenrechtencomité uit haar zorgen over de nieuwe Wiv

Nederland werd in Genève onder de loep genomen door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het Comité uit haar zorgen over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv of 'Sleepwet') en stelt dat deze wet dient te worden herzien. Het Comité is met name bezorgd over de nieuwe mogelijkheden voor grootschalige interceptie en hacking, de verlenging van bewaartermijnen en de gebrekkige mogelijkheden om klachten in te dienen.

Schort inzet bulk-bevoegdheden Wiv onmiddellijk op

Persbericht - Bits of Freedom en Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Bits of Freedom en Amnesty International eisen onmiddellijke opschorting van de inzet bevoegdheden uit de nieuwe Wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) waarmee op grote schaal gegevens van burgers worden vergaard, geanalyseerd en uitgewisseld met buitenlandse diensten. Aanleiding is een vernietigend rapport van de CTIVD over de uitvoering door AIVD en MIVD.

CTIVD Voortgangsrapportage: “De werking van de Wiv 2017”

Persbericht - De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) stelt in haar voortgangsrapportage vast dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) nog fundamentele stappen moeten zetten bij de invoering van de nieuwe wet (Wiv 2017). De CTIVD constateert risico’s voor onrechtmatig handelen door de beide diensten.

De WIV-wijzigingen: Cosmetisch of Inhoudelijk?

ReporterRadio zondag 21 oktober 2018, 19:00 uur

Bij het laatste referendum in maart dit jaar stemde een krappe meerderheid tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.Belangrijkste argument tegen de wet was de nieuwe bevoegdheid om alle vormen van communicatie via de kabels massaal op te slaan. Een ander veelgehoord argument tegen de wet is het uitwisselen van deze bulkdata met andere landen, zonder dat ze bekeken zijn.