Factsheet Wiv 2017 - AIVD

Abstract

De nieuwe Wiv vervangt de eerdere wet uit 2002. De vorige versie van de Wiv was dringend aan modernisering toe. De mogelijkheden van de AIVD bleven achter bij de stormachtige ontwikkeling van de techniek. Bovendien was er behoefte aan heldere kaders. Met de nieuwe Wiv kan de AIVD ook in de toekomst dreiging in kaart brengen en daarmee de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen.

In de wet is geregeld welke taken de AIVD heeft en welke bevoegdheden daarbij horen. Ook is vastgelegd wie de AIVD controleert en hoe dat gebeurt.