Audioregistratie van het Wiv-onderdeloep-debat in Nieuwspoort

debat nieuwspoort

De voor- en tegenstanders van de Wiv 2017 ontmoeten elkaar voor een constructief gesprek. Ze debatteren over waarborgen en schendingen van de privacy; over de juridische en de politieke controle, en ze buigen zich over de vraag wat toenemende Europese samenwerking betekent voor het werk van de diensten. Twee aan twee debatteren de deelnemers rond vier stellingen: 

De diensten moeten onnodige privé gegevens van burgers direct vernietigen.
Er moet een permanente commissie komen die de effectiviteit van de diensten controleert.
De diensten moeten onafhankelijk van de politiek blijven opereren
Nederland moet in Brussel wedijveren voor een Europese Wiv

Met: Paul Abels (ISGA), Pieter Bindt (MIVD), Jelle van Buuren (ISGA), Vincent Böhre (Privacy First), Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens), Constant Hijzen (ISGA) en David Korteweg (Bits of Freedom)