Standpunt CTIVD

Abstract

Op 17 januari 2017 publiceerde de regering m.b.t. het wetsontwerp Wiv 20.. de Nota naar aanleiding van het verslag (verder: de Nota) en een daarbij gevoegde Nota van wijziging. In dit vervolg op haar Zienswijze beantwoordt de CTIVD de vraag in hoeverre bij deze stand in het wetgevingsproces wordt voorzien in adequate waarborgen voor de bescherming van grondrechten en in mogelijkheden effectief toezicht uit te oefenen. De CTIVD licht de belangrijkste onderwerpen uit.