Kort Geding tegen Wiv 2017

Een groot aantal organisaties hebben een Kort Geding aangekondigd indien de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanstaande vrijdag niet reageert op hun verzoek de invoering van de Wiv 2017 uit te stellen.

In een gezamenlijk persbericht stellen de organisaties dat de snelle inwerkingtreding van de wet (1 mei), zonder de aankondigde wetswijziging, geen recht oet aan de uitslag van het referendum. Ze schrijven dar "de inwerkingtreding van de huidige Sleepwet onmiskenbaar een massale privacyschending vormt: het internet-verkeer van onschuldige burgers zal hierdoor op grote schaal worden afgetapt en bovendien zullen data van onschuldige burgers ongeëvalueerd worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten. Dit vormt een flagrante schending van het recht op privacy. Mogelijke wetswijzigingen om dit achteraf te ‘repareren’ kunnen dan ook niet worden afgewacht; de privacyschendingen zijn dan immers al geschied."

De coalitie bestaat uit:
Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Bits of Freedom, Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Platform Bescherming Burgerrechten, Free Press Unlimited, BIT, Voys, Speakup, Greenpeace International en Waag Society.

VillaMedia meldt dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten niet mee doet aan dit kort geding, maar kiest voor een bodemprocedure die de Wiv binnen ‘het Europees grondrechtelijk kader’ zal toetsen. “We realiseren ons dat deze weg meer tijd kost, maar hechten belang aan een zorgvuldige toetsing waarvoor een bodemprocedure in onze optiek de meer geëigende weg vormt”, aldus algemeen-secretaris Thomas Bruning.