De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijft van kracht

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijft van kracht. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten in een kort geding. Twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten hadden een kortgeding aangespannen.

De organisaties wilden dat de wet tijdelijk buiten werking zou worden gesteld totdat deze door de Tweede en Eerste Kamer is aangepast.

In de aanloop van het referendum van 21 maart bleek er veel kritiek op de wet te zijn, zowel van voor als van tegenstanders van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

De rechter vindt niet dat de wet overduidelijk in strijd is met hoger recht en wil niet op de stoel van de wetgever gaan zitten, hij zal daarom terughoudend zijn.

Het kabinet beloofde dat de wet inhoudelijk zou worden aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek. Zo zouden de diensten elk jaar opnieuw bekijken of opgeslagen informatie langer moet worden bewaard en wordt de mensenrechten situatie en het democratisch gehalte van een land gewogen voordat getapte informatie daarmee wordt gedeeld. Ook zou het kabinet zwart-op-wit vastleggen dat er alleen gericht informatie zal worden afgetapt.

Bij het referendum in maart over de Inlichtingenwet stemde 49,5 procent van de kiezers tegen en 46,5 procent voor. 4 procent stemde blanco.