VPR privacy: Debat over de Wiv

De nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (ook wel de ‘sleepnetwet’ genoemd), is afgelopen zomer goedgekeurd door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 mei 2018. Op 21 maart 2018 zal een (raadgevend) referendum over deze wet worden gehouden.

De VPR biedt middels de bekende formule van het PrivacyDebat graag een forum om het publieke debat over dit onderwerp aan te gaan. De nieuwe wet is ingrijpend en belangrijk, in positieve dan wel in negatieve zin. Voor- en tegenstanders van de nieuwe wet (en van het referendum) zullen met elkaar en de zaal in debat gaan. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst samen met een introducé bij te wonen en om mee te discussiëren.

De locatie van het debat is DE RODE HOED IN AMSTERDAM, KEIZERSGRACHT 102. Opgave kan via email: catherine.jakimowicz@steensmaeven.com. Indien u graag een introducé meeneemt, deze ook graag aanmelden.

17.00
Ontvangst met borrel

18.00
start met een inhoudelijke inleiding door Joris Luyendijk (journalist en auteur van o.m. ‘Dit kan niet waar zijn’ en ‘Het zijn net mensen’).

18.25-19.00
Tweegesprek: waarom voor of tegen de sleepnetwet?
Hans de Zwart, directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom)
Ronald Prins (oud-directeur Fox-IT, nu onderzoeker bij The Hague Security Delta)
Aansluitend discussie o.l.v. Joris Luyendijk met inbreng vanuit de zaal.

19.00-19.30
Pauze

19.30-20.30
Debat over de sleepnetwet met:
Inge Philips (voorheen AIVD Nationale Politie en nu hoofd Cybersecurity Deloitte)
Christiaan Alberdingk Thijm (Bureau Brandeis en o.a. betrokken bij de Coalitie Burgers tegen Plasterk)
Egbert Dommering (hoogleraar Informatierecht aan de UvA en verbonden aan advocatenkantoor Brinkhof)
Nina Boelsums (een van de 5 studenten die het initiatief namen van het referendum tegen de WiV2017)
Aansluitend discussie o.l.v. Joris Luyendijk met inbreng vanuit de zaal

20.30-21.30
Afsluiting met een borrel

Datum