Bij voorbaat verdacht: over de bescherming van je burgerrechten

De Nieuwe Liefde

Wat hebben je parkeervergunning, je hondenbelasting, je studiebeurs en je waterverbruik met elkaar gemeen? Het zijn allen variabelen van een algoritme dat de overheid gebruikt om te voorspellen of je een frauderisico vormt. Tezamen met tientallen andere persoonsgegevens maken ze volgens een strikt geheime formule het onderscheid tussen modelburgers en risicomodelburgers.
Op basis van onze persoonsgegevens belanden we in steeds meer hokjes, categorieën en registers die van alles over ons claimen. Ze worden gevuld met onze data zonder dat wij daar controle over hebben, laat staan toestemming voor geven, en hebben de afgelopen jaren in rap tempo aan autoriteit gewonnen bij overheidsinstanties die ingrijpende beslissingen nemen over ons leven.

Het Platform Bescherming Burgerrechten organiseert een publieke bijeenkomst over de risico’s die deze instrumenten vormen voor zowel het individu als de samenleving. Wat zijn de gevolgen van de inzet van deze instrumenten voor de rechten en vrijheden van burgers in een democratische rechtsstaat? Wat bedoelen kritische denkers wanneer ze stellen dat de inzet van voorspellende algoritmes een regelrechte bedreiging vormt voor onze vrijheid? Hoe verandert de verhouding tussen de staat en haar burgers wanneer alle informatie die je aan de overheid geeft op heimelijke wijze tegen je kan worden gebruikt?

Behalve verschillende toonaangevende sprekers op het vlak van technologie, ethiek en recht, staat deze avond ook een aankondiging op het programma. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zal een rechtszaak starten tegen het Systeem Risico Indicatie, dat sinds 2014 al tienduizenden onverdachte Nederlanders heimelijk heeft geprofileerd.

Datum