Wiv-onderdeloep - Minority Report: heden of toekomst?

PAKHUIS DE ZWIJGER, Amsterdam
Debat onder leiding van Niels Heithuis over nationale veiligheid en de nieuwe Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv)

Hoe je het ook wendt of keert, met de Wiv 2017 worden massaal data verzameld en geanalyseerd. Een ontwikkeling die op grote schaal plaatsvindt binnen de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. Ons gedrag wordt steeds voorspelbaarder, en daarmee eenvoudiger te sturen. Geven de 'oude' privacystandaarden nog wel voldoende waarborgen in de huidige digitale wereld? Een debat, met de Wiv als startpunt, over de orde van de toekomst. Wetenschappers en deskundigen laten hun licht schijnen over de toekomst die ons te wachten staat. 

Bart Jacobs, hoogleraar Digital security aan de Radboud Universiteit, staat op nummer 1 in de Cybersecurity top 50 van het journalistieke platform Follow the Money en is daarmee de meest invloedrijke persoon in het Nederlandse publieke debat over cybersecurity.

Jelle van Buuren, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van de universiteit Leiden. Onderzoek naar terrorisme, politiek geweld in maatschappelijke context.

Marjolein Lanzing, techniekfilosoof en promovendus aan de TU Eindhoven. Onderzoekt de invloed van de technische digitale ontwikkeling op onze ideeën over privacy.

Marleen Stikker, directeur de Waag Society, een instelling in Amsterdam die zich bezighoudt met raakvlakken van kunst, technologie en elektronische media.  "Ik denk dat het ongemak is toegenomen. Het gevoel dat er iets niet klopt. Je weet inmiddels dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van data en dat er surveillance-programma’s zijn. Dat voelt natuurlijk ongemakkelijk."

Reserveren

Datum