Zorgen artsenfederatie over bescherming patiëntgegevens in de Wiv

knmg

Artsenfederatie KNMG wil dat de minister van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt. Volgens de federatie zijn twee maatschappelijke risico’s niet gerepareerd: de AIVD kan privacygevoelige gezondheidsgegevens die ‘in bulk’ zijn verzameld, delen met het Openbaar Ministerie en met buitenlandse veiligheidsdiensten.

De KNMG schrijft op haar website dat de AIVD volgens de nieuwe wet alleen informatie over de gezondheid van een specifieke persoon mag verzamelen als dit ter aanvulling is op andere gegevens die al verwerkt of verzameld zijn én als dit onvermijdelijk is om een dreiging goed te kunnen inschatten. Maar dat dit niet geldt voor het verstrekken van informatie aan het OM en aan buitenlandse veiligheidsdiensten. Volgens de wet mag de AIVD deze ‘bijvangst’ aan hen verstrekken zonder procedurele waarborgen.

Daarin schuilt volgens de KNMG een groot risico, want in deze zogenaamde bijvangst kunnen óók persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten zitten, bijvoorbeeld spraakopnames, e-mails, faxen van consulten tussen dokters en patiënten en tussen hulpverleners onderling. De KNMG vindt het onaanvaardbaar dat hierin geen waarborgen ter bescherming van informatie over patiënten zijn opgenomen.

De KNMG ziet mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen door bijvoorbeeld een onafhankelijke medische toets in te bouwen. De vraag is of het noodzakelijk en onvermijdelijk is om als bijvangst verzamelde medische gegevens voor opsporingsdoeleinden aan het OM te verstrekken? De KNMG vraagt zich ook af of het mogelijk is medische gegevens uit de ‘bijvangst’ te filteren voordat deze aan buitenlandse veiligheidsdiensten worden verstrekt.

De KNMG voert hierover sinds oktober gesprekken. Dit heeft nog niet geleid tot reparatie van de risico’s door het ministerie van Binnenlandse Zaken en met name de AIVD, terwijl de wet al in mei van kracht wordt. De KNMG wil dan ook dat de minister van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.
(Bron: KNMG)